Statutter Æresmedlemskap

1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.

2. Æresmedlemskap skal deles ut jubileumsår.

3. Utmerkelsen skal henge høyt, og kan bare tildeles personer som har vært aktive gjennom
    mange år.

4. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenstefullt arbeid for
    laget gjennom mange år, har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, eller i
    en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen. Eller: Gjennom mange år, så vel
    sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i laget.

5. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på
    bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte.

6. det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.

7. Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement.

8. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i laget.

9. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et
   diplom og/eller hedersbevisning.

10. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt
     skal finnes på lagets hjemmeside. Innmelding gjøres også til idrettens systemer i det aktuelle
     forbund.

11. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i lagets regi.

12. Utfyllende tekst:
     Det normale er at æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne
     tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I og
    med at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det
    administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel opp til 10-12 år være nok for å bli
    æresmedlem. Ut fra dette vil det i praksis svært sjelden bli tildelt æresmedlemskap til personer
    under 40 år. Æresmedlemskap må ikke forveksles med Hederspris eller annen
    hedersbevisning i laget. Hederspriser kan utnevnes av Styret på fritt grunnlag, basert på
    ekstraordinær innsats i kortere tidsperioder.

Kalender

November
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket