STATUTTER for tildeling av GULLMERKET

I

Stabæk Idrætsforenings (SIF) Gullmerke ble innstiftet endelig i forbindelse med foreningens 50 års jubileum 16. mars 1962.

Gullmerket er foreningens merke i gull.

II

Gullmerket skal, etter æresmedlemskap, være den absolutt høyeste utmerkelse som kan tildeles et SIF medlem.

III

Gullmerket tildeles for: Fremdragende idrettslig og/eller administrativ innsats og under forutsetning av at vedkommende, som SIF medlem i minst 10 år, har vist uklanderlig opptreden.

IV

Gullmerket kan bare tildeles en gang til samme person.

V

Tildeling av Gullmerket kan finne sted hvert 5. år, fortrinnsvis i forbindelse med SIFs stiftelsesdag den 16. mars. Er det ønskelig kan det unntaksvis foretas tildeling med mindre enn 5 -fem- års mellomrom.

VI

Tildeling av Gullmerket foretas av en komite på 5 –fem- medlemmer. Av disse velges 3 –tre- av hovedstyret for et tidsrom av 5 –fem- år. Som faste medlemmer av komiteen fungerer presidentene i SIF og dennes Aldermandsliga, eller deres stedfortredere.

VII

Tildeling av Gullmerket skal finne sted etter vedtak som krever minst 4/5 av avgitte stemmer i fulltallig komitemøte.

VIII

Komiteens forhandlinger skal være hemmelige og dens vedtak endelig.

IX

Ethvert stemmeberettiget medlem av SIF kan fremme forslag på kandidater til Gullmerket. Dette må være skriftlig motivert og innsendt 3 –tre- måneder før tildeling skal finne sted.

X

Blir et medlem som er tildelt Gullmerket ekskludert av SIF, skal merket leveres tilbake til foreningen og vedkommende navn strykes i listen over innehavere av Gullmerket.

XI

Forandringen i disse statutter kan bare foretas i ordinær generalforsamling etter de regler som gjelder for forandringer i SIFs lov.

XII

Vedtak om tildelinger og forandringer i statuttene skal føres inn i egen protokoll.

(Ovenstående ordlyd i statuttene ble vedtatt på SIFs generalforsamling den 31. januar 1978).

Kalender

November
MTOTFLS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket